Begrippenlijst

Crypto en beleggingstermen kunnen lastig zijn, zeker voor beginners. Om eindeloos Googlen naar vragen als “waar staat BTC voor” & “wat betekent Bearish” te voorkomen, hebben we bij WhatsNext een begrippenlijst opgesteld.

Adres

Een cryptocoinadres is een unieke combinatie van cijfers en letters wat wordt gebruikt om cryptocurrency te verzenden, te ontvangen of om op te slaan. Deze adressen bestaan uit een combinatie van letters en cijfers, vaak met een lengte van 25 – 36 tekens. Het adres kan ook verwijzen naar de openbare sleutel die de houder, in combinatie met de private key, in staat stelt om een transactie te verifiëren.

Airdrop

Een cryptocurrency airdrop is een marketingcampagne die aandacht creëert voor een bepaalde cryptocurrency, protocol of platform. Dit betekent dat nieuw gecreëerde cryptocurrencies (gedeeltelijk) gratis worden verdeeld naar eerste gebruikers.

All-Time-High (ATH)

De term ATH is de afkorting voor ‘All Time High’. Simpelweg gezegd wordt hiermee de hoogst behaalde koers (prijs) van een cryptocoin bedoeld.

All-Time-Low (ATL)

Het laagste punt (in prijs, in marktkapitalisatie) dat een cryptocurrency ooit heeft bereikt in de geschiedenis van de betreffende munt.

Altcoin

Onder de noemer ‘altcoin’ vallen alle digitale valuta met uitzondering van de Bitcoin. De naam altcoin is een samenvoeging van ‘alternative coins’.

API

API staat voor Application Programming Interface. Het is een set routines, protocollen en tools voor het bouwen van softwaretoepassingen. API’s specificeren hoe softwarecomponenten moeten samenwerken, welke gegevens moeten worden gebruikt en welke acties moeten worden ondernomen.

Ask price

De Ask price oftewel de vraagprijs, is simpel gezegd de laagste prijs die een verkoper bereid is om te accepteren. In veel gevallen worden zowel de vraagprijs als de verkoopprijs bepaald door de marktwerking. Kopers en verkoper hebben altijd dezelfde motivatie: een waardemiddel verkopen of kopen tegen de meest gunstige prijs. Is een bieding hoger dan de vraagprijs, dan komt er een deal tot stand. Een bod wat hoger is dan de vraagprijs leidt over het algemeen tot een stijging van de vraagprijs.

Bear/Bearish

Wanneer de prijs omlaag gaat en het gevoel in de markt negatief is. Wanneer een markt zich neerwaarts beweegt en dus in een downtrend zit noemt men dit bearish. Een bear (of iemand die “bearish” is) is iemand die een negatief gevoel heeft over een bepaalde markt en dus denkt dat de waarde van een asset zal gaan zakken.

Bear Trap

Een techniek die door een groep handelaren wordt gebruikt, gericht op het manipuleren van de prijs van een cryptovaluta. De ‘bear trap’ wordt ingesteld door tegelijkertijd een grote hoeveelheid van dezelfde cryptocurrency te verkopen, waardoor de markt het signaal krijgt dat er een prijsdaling aan zit te komen. Als reactie hierop verkopen andere handelaren hun activa, waardoor de prijs verder daalt. Degenen die de val hebben ingezet, laten deze vervolgens los en kopen de cryptovaluta weer terug. De prijs herstelt zich vervolgens, waardoor ze winst maken.

Bitcoin

Bitcoin is de eerste digitale munt welke tot stand is gekomen door gebruik van blockchain technologie. Van alle cryptocoins is Bitcoin de bekendste en meest gebruikte digitale munt.

Blockchain

Blockchain is een gedistribueerd digitaal grootboek voor het bijhouden van een permanente en fraudebestendige registratie van transactiegegevens. Een blockchain functioneert als een gedecentraliseerde database die wordt beheerd door computers in een peer-to-peer (P2P) netwerk. Elk van de computers in het netwerk onderhoudt een kopie van het grootboek om een single point of failure (SPOF) te voorkomen. Alle exemplaren worden gelijktijdig bijgewerkt en gevalideerd.

Broker

Een broker is een tussenpersoon die bemiddelt tussen de koper en de aanbieder van coins. De broker bezit zelf geen cryptocurrency.

Bull

Een belegger of investeerder met een optimistisch toekomstbeeld en erop vertrouwt dat de marktprijzen zullen stijgen. Deze persoon is staat bekend als “bullish” ten aanzien van de markt of de prijs. Tegenover de ‘bull’ staat de ‘bear’.

Bull Trap

Een vals marktsignaal waarbij de dalende trend actief lijkt te stijgen, maar niet echt doorzet. Het gevolg is dat de zogenaamde bulls hierop hopen in te spelen, maar uiteindelijk hun inleg verliezen.

Candles

Een kandelaardiagram is een grafische techniek die wordt gebruikt om prijsveranderingen in de tijd weer te geven. Elke kaars biedt 4 informatiepunten: openingsprijs, slotprijs, hoog en laag. Ook wel kortweg “kaarsen” of ‘candles’ genoemd.

Crypto trading

Het (ver)handelen van cryptocurrencies heet crypto trading. Het uiteindelijke doel is om de coins tegen een hoge waarde te verkopen en in te kopen tegen een lage waarde om zodoende een aantrekkelijke winst te realiseren.

Decentraal

Tegenover centralisatie staat decentralisatie. In tegenstelling tot het reguliere girale geldverkeer is er bij de cryptocurrencies zoals Bitcoin sprake van een decentraal systeem. Hierbij spelen dus alle gebruikers een rol.

DeFi

DEFI (gedecentraliseerde financiering) is het creëren van een ecosysteem van financiële instrumenten gebouwd op een blockchain. Het staat ook bekend als ‘open finance’. DeFi-apps bieden traditionele financiële diensten aan en herbouwen deze als een open vorm van dienstverlening zonder tussenkomst van derden.

Exchange

Een handelsplatform voor cryptocurrency’s wordt ook wel een (crypto)exchange genoemd. Een dergelijk platform maakt het mogelijk om cryptocurrency’s te kopen en te verkopen. In tegenstelling tot een broker, beheert het platform de cryptocoins zelf.

Exchange Traded Fund (ETF)

Een exchange-traded fund (ETF) is een beleggingsfonds dat op beurzen wordt verhandeld, net als aandelen. Een ETF houdt activa zoals aandelen, grondstoffen of obligaties aan en werkt over het algemeen met een arbitragemechanisme dat is ontworpen om de handel dicht bij de intrinsieke waarde te houden, hoewel er soms afwijkingen kunnen optreden.

Fiatgeld:

Onder fiatgeld worden de valuta verstaan binnen het reguliere geldverkeer, zoals de euro, dollar en het Britse pond.

FOMO

Fear Of Missing Out (FOMO) is een term die wordt gebruikt in een situatie waarin mensen bang zijn om niet op tijd te kunnen profiteren van een plotselinge waardestijging van een cryptocurrency. Door zich mee te laten slepen in de emotie en snel een aankoop te doen stijgt de koers vaak nog sneller.

FUD

Afkorting voor Fear Uncertainty & Doubt (angst, onzekerheid en twijfel). Deze term wordt vaak gebruikt wanneer mensen en/of instanties slecht nieuws over een asset naar buiten brengen en kan mogelijk zorgen voor een prijsdaling.

Futures

Een futures-contract is een gestandaardiseerde juridische overeenkomst om een bepaald goed of waardemiddel te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaald tijdstip in de toekomst. Futures verschillen van termijncontracten, die voor elke transactie kunnen worden aangepast en vrij verkrijgbaar zijn in plaats van op een beurs te worden verhandeld.

HODL

HODL is de afkorting voor Hold On for Dear Life. Kortweg betekent dit dat je vasthoudt aan de investering in cryptocoins, ondanks mogelijke sterke koersschommelingen.

ICO

Een ICO (Initial Coin Offering), ook wel een IPCO (Initial Public Coin Offering) genoemd, is een vorm van crowdfunding waarbij het publiek de mogelijkheid krijgt te investeren in een blockchain startup. De investering wordt beloond door de uitgifte van een van te voren vastgesteld hoeveelheid tokens die de investeerder ontvangt voor zijn of haar deelname.

KYC

KYC begint een steeds belangrijker begrip in de cryptocoinwereld te worden. De afkorting staat voor ‘Know Your Customer’ en is met name bedoeld als methode om het witwassen van geld en de mogelijke financiering van terrorisme via cryptocurrencies tegen te gaan. Het principe komt erop neer dat een screening van de klant verplicht is voor elke Europese financiële instelling.

Leverage (Hefboomwerking)

Leverage is een investeringsmodel waarbij de handelaar slechts een fractie van de totale positiewaarde hoeft op te brengen. De initiële storting wordt gebruikt zodat de handelaar een veel grotere exposure krijgt. Wanneer een handelaar een positie opent, stort hij / zij een bedrag dat moet worden gebruikt om het verwachte resultaat te maximaliseren. Met andere woorden, de leverage (hefboomwerking) is het toegenomen vermogen om financiële instrumenten te kopen of verkopen. De hefboomwerking wordt uitgedrukt als een ratio, zoals 1: 2 of 1:50. Veel exchanges bieden de mogelijkheid aan om gebruik te maken van zo’n hefboom. Vaak betreft het een maximale factor van 30, maar een enkele exchange biedt ook een hogere hefboom aan, tot maximaal 100.

Liquiditeit

Het concept van liquiditeit heeft veel facetten en ze beïnvloeden de prijs van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Een manier om liquiditeit te definiëren is het vermogen van een activum om te zetten in contant geld op aanvraag. Een andere definitie is dat de liquiditeit wordt bepaald door de eenvoud waarmee een investering in cryptocurrencies kan worden gedaan en diezelfde investering weer verkocht kan worden. In die zin heeft liquiditeit dus ook te maken met de voorwaarde dat er tijdens het kopen of verkopen geen kortingen of premies aan een waardemiddel (cryptocoin) zijn verbonden en dat het gemakkelijk is om de markt te betreden en te verlaten.

Market cap / Marktkapitalisatie

Binnen de blockchain-industrie verwijst de term marktkapitalisatie (of market cap) naar een metriek die de relatieve grootte van een cryptocurrency meet. Het wordt berekend door de huidige marktprijs van een bepaalde munt of token te vermenigvuldigen met het totale aantal in omloop zijnde munten. Als elke eenheid van een cryptocurrency bijvoorbeeld wordt verhandeld voor 10 euro en het circulerende aanbod gelijk is aan 50.000.000 munten, zou de marktkapitalisatie voor deze cryptocurrency 500.000.000 euro (500 miljoen euro) zijn.

Mining / minen

In cryptocurrency-netwerken is mining in feite de actie die nodig is voor de validatie van transacties. Voor deze inspanning verkrijgen succesvolle mijnwerkers (miners) een beloning in de vorm van cryptocurrency. Deze beloning verlaagt de transactiekosten door een aanvullende stimulans te creëren om bij te dragen aan de verwerkingskracht van het netwerk. De snelheid waarmee hashes worden gegenereerd, waardoor elke transactie wordt gevalideerd, is verhoogd door het gebruik van gespecialiseerde machines zoals FPGA’s en ASIC’s met complexe hashing-algoritmen zoals SHA-256 en Scrypt. Deze wapenwedloop voor goedkopere maar efficiënte machines bestaat sinds de dag dat de eerste cryptocurrency, Bitcoin, werd geïntroduceerd in 2009.

Open / Close

De prijs waartegen een cryptocurrency opent in een bepaalde periode, bijvoorbeeld aan het begin van de dag versus de prijs waartegen een cryptocurrency sluit in een bepaalde periode (vaak aan het einde van de dag). Over het algemeen waren deze begrippen nuttiger op traditionele financiële markten omdat er vaste uren van de dag zijn waarop handel plaatsvindt. Met de komst van cryptocurrencies is er in feite geen sprake van openingstijden zoals op Wall Street, maar is het 24 uur per dag mogelijk om te handelen.

PoS

PoS (Proof of Stake of in het Nederlands, bewijs van inzet), is het consensusalgoritme dat door cryptocurrencies wordt gebruikt om blokken te valideren. Het systeem werd aanvankelijk voorgesteld in 2011 en de eerste cryptocurrency om het te gebruiken was Peercoin in 2012. De belangrijkste voordelen zijn de energie-efficiëntie en grotere mate van veiligheid. In de huidige situatie wordt het gebruikt om het belang in een coin te koppelen aan de miningcapaciteit. Met andere woorden: bezit je van een coin veel tokens dan is je miningcapaciteit ook groter.

PoW

Een PoW (Prof of Work) is in de meest letterlijke zin het bewijs van geleverd werk. Het is een hoeveelheid data, vaak het resultaat van een willekeurig proces met een lage waarschijnlijkheid, zodat er veel ‘trial and error’ nodig is om een geldig PoW te kunnen genereren. Bitcoin maakt gebruik van het Hashcash-PoW-systeem. Het koppelt de beschikbare rekenkracht van de miningcomputer aan de mining capaciteit.

Portfolio

De gehele verzameling cryptocurrencies of crypto gerelateerde waardemiddelen welke door een person of een investeringsbedrijf worden aangehouden.

Pump and Dump

Van ‘pump and dump’ is sprake als een digitale munt, vaak een relatief lage waarde, massaal wordt aangekocht. Deze munt wordt vervolgens, nadat deze door het genereren van veel publiciteit een bepaalde waarde heeft gekregen, weer net zo snel verkocht. Het is een onethische, maar lucratieve manier, om dankzij koersmanipulatie grote winsten te behalen.

REKT

Rekt wordt gedefinieerd als volledig vernietigd en geruïneerd. In cryptocurrency zou het totale financiële schade betekenen. Het is een opzettelijke spelfout van ‘gesloopt’. Rekt is afkomstig uit de gaming wereld en betekent dat iemand zwaar werd verslagen door een tegenstander. In cryptocurrency termen wordt rekt meestal gebruikt wanneer een persoon veel geld verliest..

ROI

ROI staat voor ‘Return On Investment’. Het is het punt waarop de investering is terug verdiend na aftrek van de kosten.

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (afkorting: RSI) is een van de meest gebruikte methodes op het gebied van technische analyse van verhandelbare waardemiddelen zoals cryptocurrencies. Het werd in juni 1978 door Welles Wilder geïntroduceerd en de berekening ervan wordt in detail uitgelegd in zijn boek New Concepts in Technical Trading System. Met behulp van deze methode wordt de snelheid en omvang van prijsbewegingen van een waardemiddel gemeten en geanalyseerd. RSI vergelijkt de omvang van gemiddelde winsten en gemiddelde verliezen om conclusies over de sterkte en zwakte ervan te trekken over een vooraf bepaalde tijdsperiode.

Shilling / Shillen

Een persoon die zich bezighoudt met het plaatsen advertenties voor een cryptocurrency. De shiller probeert de hype te promoten door het product persoonlijk te onderschrijven in openbare forums door de indruk te wekken oprecht te zijn, terwijl hij of zij in feite wordt betaald voor zijn diensten. Binnen het wereldje van de cryptocurrency is deze praktijk toegestaan, bij andere financiële markten is shilling illegaal vanwege de mogelijkheid van fraude. Het is echter een grijs gebied omdat moet worden bewezen dat de activiteiten van de shill de betrokken partijen het risico op verlies hebben opgeleverd.

Shitcoin

Een munt zonder potentiële waarde. Vaak gebruikte term voor ‘memecoins’ die geen waarde toevoegen en geen echte use-case hebben en dus in principe nergens voor gebruikt kunnen worden behalve het kopen/verkopen ervan.

Shorten

Short selling is een manier om je winst te maximaliseren. Als je bijvoorbeeld gelooft dat Bitcoin de toekomst heeft en alle altcoins echt tijdverspilling zijn, dan zou je erop kunnen gokken dat altcoins zinloze investeringen zijn. Als je gelijk hebt, heb je lekker gewonnen en kun je dus gaan cashen. Om het te verduidelijken volgt hier een hypothetisch voorbeeld. Laten we zeggen dat de prijs van Bitcoin 10.000 dollar per BTC is. Je bent er echter van overtuigd dat BTC snel volledige zal crashen. Je leent vervolgens 1 BTC van een vriend en verkoopt deze onmiddellijk, waardoor je in feite en scguld open hebt staan van 1 BTC. Een week later stort de markt in en diezelfde BTC is nu nog meer 10 dollar waard. Jammer, maar het betekent wel dat je die ene geleende BTC terug kan betalen, het kost immers maar 10 dollar. Die winst van 9.990 dollar steek je dus mooi in je zak.

Smart Contract

Een smart contract is een tweezijdig contract welke op de blockchain is vastgelegd en daardoor onveranderlijk is. Smart contracts maken het mogelijk dat transacties en overeenkomsten worden uitgevoerd tussen ongelijksoortige, anonieme partijen, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit, een juridisch systeem of een extern handhavingsmechanisme. Door de manier waarop smart contracts worden vastgelegd, worden transacties die voortkomen uit een smart contract traceerbaar, transparant en onomkeerbaar.

Stable coin

Een stablecoin is een type cryptocurrency dat is ontworpen om een stabiele marktprijs te behouden. Onlangs is dit type digitale valuta in populariteit gegroeid en inmiddels zijn er tal van stablecoin-projecten.

Hoewel de exacte mechanismen van munt tot munt verschillen, worden stabiele munten verondersteld enigszins bestand te zijn tegen marktvolatiliteit, zodat ze geen significante prijsveranderingen zullen ondergaan. Bij veel stablecoins worden hun waarden vastgesteld door ze te koppelen aan de prijs van een ander activum. Hoewel de meeste van hen zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, zijn er ook stablecoins die zijn gekoppeld aan de prijs van andere cryptocurrencies, of zelfs grondstoffen, zoals zilver of goud. Door gekoppeld te zijn aan real-world activa, vermijden deze munten de wilde prijsschommelingen veroorzaakt door de hoge volatiliteit, die veel voorkomt op cryptocurrency-markten.

Staking

Staking is gebruikelijk bij alt-munten. Je kunt Bitcoin niet ‘staken’. Dat komt omdat bitcoin miners beloont via een ander systeem, namelijk het proof-of-work concept. Hierbij wordt de beloning bepaald door de vraag hoeveel munten een persoon kan minen.

Een van de belangrijkste voordelen van staking is dat er niet meer hoeft te worden geïnvesteerd in dure mijnbouwhardware. De miner hoeft alleen maar de munten te kopen en deze in de wallet te bewaren. Het is dus een vrij gemakkelijke manier om geld te verdienen. Het andere voordeel van staking is dat het een gegarandeerde en voorspelbare inkomstenbron is. Dat komt omdat de waarde van de munten toeneemt onder normale omstandigheden. Het is hetzelfde als geld op een vaste (spaar)rekening zetten. Je krijgt altijd gegarandeerd het geld terug.

Stop-loss

Een stop-loss is een manier om eventuele verliezen tijdens het handelen in cryptomunten te beperken. Door middel van stop-loss kun je zowel het koopmoment als het verkoopmoment bepalen op basis van een vooraf ingestelde koers. Zo bepaal je dat je een cryptomunt verkoopt of koopt bij het bereiken van een bepaalde waarde. Dit kan een voordeel zijn als je verwacht dat de munt nog verder in verder zal dalen of juist verder zal stijgen.

Wallet

Een wallet is een cryptocurrency-portemonnee: een softwareprogramma dat privé- en openbare sleutels opslaat en integreert met verschillende blockchain om gebruikers in staat te stellen digitale valuta te verzenden en te ontvangen en hun saldo te bewaken. Als je Bitcoin of een andere cryptocurrency wilt gebruiken, heb je een digitale portemonnee nodig.

Een wallet is in feite niks anders dan een digitale portemonnee om cryptocoins in op te slaan. Ook het ontvangen en versturen van digitale valuta vindt plaats vanuit de wallet.

Whale

 

 

Als een belegger een aanzienlijk deel van de beschikbare coins van een cryptocurrency bezit, is dat een whale. Vaak kan de whale daardoor de prijs van de cryptocoin beïnvloeden.